Bank, finans og forsikring

85411registrerte bedrifter
92%Tjenesteyter

3%
Agent/ Representant

2%
Tilvirker/ Produsent

31%Italienske bedrifter
27%
Franske
21%
i Storbritannia
Og hva med DIN bedrift? Eer den referert i denne sektoren?
Registrere firmaet mitt
Fininnstille søket