Bistand Ved Overtakelse - Takstmann gir trygghet i å avdekke eventuell feil og mangler.

Kontakt

Beskrivelse

Når man skal ta over ny bolig er det mye man skal passe på. Våre takstmenn bistår med å kontrollere at boligen er etter gjeldende regler og i god stand på overtakelsestidspunktet. Vi kan bidra med anbefalinger dersom det skal oppstå tvist eller gi trygghet om alt er som det skal. Vi ser ofte at kjøper er mer opptatt av plassering av møbler enn å kontrollere om de har fått det de har krav på. Overtakelse av bolig utføres som regel i dag med to befaringer fordelt på én forhåndsbefaring (noen ganger kalt ferdigbefaring) og en overtakelsesforretning.