VALDAMARK LIMITED VALDAMARK LIMITED - Verified by Europages

Storbritannia

Cortec VPCI 101

VPCI 101 | EMBALLASJE OG INNPAKKING AV METALL

Beskrivelse

Cortec VPCI 101 emittere er markedsledende enheter designet for å gi korrosjon og rustbeskyttelse for metalldeler og komponenter som er lukket i ikke-ventilerte skap, esker og kasser. En VPCI 101-enhet er i stand til å beskytte opptil 28 liter plass i volum. Disse patentsøkte utslippene utløser Cortecs 'beste i klassen' VPCI, korrosjonshemmende formel for dampfase. Dampene som avgis fra enheten danner et beskyttende lag på molekylært nivå. Dette sikrer pålitelig beskyttelse for metalloverflater som inngår i kritisk, komplekst og kostbart utstyr og maskiner. Disse strålene kan brukes til å beskytte utstyr, uavhengig av om det er i drift eller blir sendt eller lagret et sted i forsyningskjeden. Disse emitterne er designet for å gi langvarig beskyttelse mot korrosjon, selv når de brukes under suboptimale forhold. Salt, fuktighet, marin luft, luftbårne forurensninger og ulike atmosfæriske farer (H²S, SO², NH³) er bare noen få av korrosjonsskyldene som stråler fra Cortec VPCI 101

Emballasje og innpakking av metall
  • Cortec VPCI 101
  • vpci 101
  • Anti-korrosjon - kjemiske produkter

Ekstra dokumentasjon

PDF-dokumenter

Andre produkter fra dette firmaet