Metallproduksjon og -bearbeiding

284940registrerte bedrifter
54%Tilvirker/ Produsent

36%
Tjenesteyter

14%
Forhandler

37%Tyske bedrifter
23%
Italienske
14%
i Storbritannia
Og hva med DIN bedrift? Eer den referert i denne sektoren?
Registrere firmaet mitt
Fininnstille søket