Metallproduksjon og -bearbeiding

284884registrerte bedrifter
54%Tilvirker/ Produsent

36%
Tjenesteyter

14%
Forhandler

37%Tyske bedrifter
22%
Italienske
14%
i Storbritannia
Og hva med DIN bedrift? Eer den referert i denne sektoren?
Registrere firmaet mitt
Fininnstille søket