Mobil Ventilasjon -

Kontakt

Beskrivelse

MOBIL VENTILASJON VI FIKSER FRISK LUFT SOM DEKKER DITT BEHOV Energy Rent er eksperter på midlertidige løsninger for frisk luft. Frisk, temperert luft er viktig for trivsel og produktivitet. Se Energy Rent sitt utvalg av mobile ventilasjonsanlegg. Vi leverer komplette mobile enheter hvor en kun kobler til strøm og kanaler for drift. Vi har også vannbatteri og varmepumper integrert for valg av varme og kjøling i tillegg. Prosjekter som bruker mobile ventilasjonsløsninger er alt fra hoteller og kjøpesentre, til industri, og bygg & anleggsbransjen. Våre enheter kan utstyres med overvåkning i portal, for kontroll på temperatur, drift og alarmer. Vi holder kontroll på drift, og dere kan jobbe som normalt.