Reklamasjonsrapport - Benyttes ved reklamasjon av feil eller mangler i forbindelse med eierskifte.

Kontakt

Beskrivelse

Reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som benyttes ved feil eller mangler i forbindelse med eierskifte. Rapporten kan også benyttes for å vurdere og dokumentere feil eller mangler ved utførte byggearbeider.