Skadetakst - Avklarer skadeomfang, årsaken til skaden og estimerer reparasjonskostnader.

Kontakt

Beskrivelse

Når en eiendom eller bolig får skade, vil forsikringsselskapet ofte ta kontakt med en skadetakstmann (gjerne uavhengig skadetakstmann) for å sikre et profesjonelt og objektivt grunnlag for erstatningen. Skadetaksering er en faglig vurdering som har til hensikt å kartlegge omfanget av skade og skadeårsak samt estimere utbedringskostnader. I noen tilfeller får takstmannen også mandat til å styre og følge opp reparasjonsarbeidene for å sikre at skaden blir reparert og verdier ivaretas.